O*KA - het open ontmoetingscentrum

WAAR IEDEREEN WELKOM IS

    IN VRIENDSCHAP EN VERDRAAGZAAMHEID.

​Het O*KA stelt lokalen en diensten ter beschikking van  verenigingen en privépersonen.

We brengen een eigen kwaliteitsvol socio-cultureel  programma, laagdrempelig en voor divers publiek.
We bieden kansen aan kunstenaars of socio-culturele verenigingen, in technisch goed uitgeruste lokalen.​

De werking is gestart met  initiële  steun van een Europees Leaderproject en enkele sponsoren. 

O*KA-centrum draait op groep vrijwilligers en met steun van de gemeente Kalmthout.

De inzet van vrijwilligers was en blijft noodzakelijk! Zin en een beetje tijd om  mee te doen in een tof team? 

Mail ons  - of bel 03 298 55 77.

thumbnail_indelingkleinachterwand cropped.jpeg

HOE HET GROEIDE- VOOR 'T VOLK DOOR 'T VOLK

In het begin van de 20ste eeuw voelden ook in Kalmthout de arbeiders de nood om zich te verenigen. De verwerving van een volkshuis drong zich op. Na aankoop van de bouwgrond in 1925 kreeg architect Eduard Van Steenbergen de opdracht het gebouw te ontwerpen. Hij combineerde een modernistische stijl met art deco versieringen. Onder begeleiding van professionelen werd het volkshuis bijna volledig opgericht door ‘socialistische kameraden in hun schaarse vrije tijd.’ De gedenksteen “Voor 't volk - door ’t volk' verwijst hiernaar.

Gravers verkleind.JPG
onsokabouwen.png

Het hoofdgebouw met café, winkel en boven een vergaderzaal met bibliotheek en jeugdherberg, werd in 1927 ingehuldigd. Tijdens WOII werd het dak volledig verwoest. Na een beperkte renovatie hernam het volkshuis zijn socio-culturele functies. In de loop der jaren gebeurden nog enkele verbouwingen.
 

In 2008-2010 volgde een grondige renovatie met respect voor het modernisme. Met steun van een Europees Leaderproject voor Plattelandsontwikkeling  kon het gebouw heropleven.  Op 13 maart 2010 werd het O*KA plechtig geopend, door Inga Verhaert, gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

Met gezamenlijke inzet van de eigenaar (Algemene Centrale), vrijwilligers en met hulp van sponsors werd ook het bijhorend cultuurcafé grondig gerenoveerd, met respect voor het originele concept van de architect en de werkers - pioniers van vorige eeuw.  In 2015 werd het officieel weer in gebruik genomen. Zo werd het Volkshuis als O*KA-centrum opnieuw een huis van en voor het volk, waar iedereen welkom is in vriendschap en verdraagzaamheid.

inga opening.png
Voor t volk 1926_edited.jpg